Вівторок, 18.06.2019, 07:55
Вітаю Вас Гість | RSS                                        
                                         
Дитячо-юнацька спортивна школа
Новокаховської міської ради
 
  
Меню сайту
Форма входу
Друзі сайту
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Погода
        ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням 67 сесії 5 скликання
Новокаховської міської ради
від 23. 12. 2009 № 1358
 
Міський голова
___________     В. І. Коваленко
 
 
      ПОГОДЖЕНО
 
Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради
 
__________ О. О. Якубова
 
 
 
 
С Т А Т У Т
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
СПОРТИВНОЇ  ШКОЛИ
НОВОКАХОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
( НОВА  РЕДАКЦІЯ )
 
 
 
 
ПРИЙНЯТО  НА  ЗАСІДАННІ
  ЗБОРІВ ТРУДОВОГО  КОЛЕКТИВУ
 
ПРОТОКОЛ  № 1  ВІД 10.09. 2009 РОКУ
 
 
 
м. Нова Каховка
 
1. Загальні положення
1.1. Дитячо-юнацька спортивна школа Новокаховської міської ради Херсонської області (далі – ДЮСШ) – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення,  змістовного  відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.
1.2. Юридична адреса ДЮСШ : 74900, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 22, тел.: 4-22-96.
1.3. ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої  влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993, власним Статутом.
1.4. Засновником ДЮСШ є Новокаховська міська рада Херсонської області.
Засновник здійснює матеріально-технічне забезпечення навчально-тренувального процесу, надає допомогу для проведення навчально-тренувальної роботи.
         1.5. Головною метою ДЮСШ є задоволення потреб громадян, суспільства, держави у позашкільному вихованні учнівської молоді. Заклад ставить завдання забезпечити певний рівень спортивної підготовки дітей та підлітків – досягнення максимально можливого для даного індивідуума рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості, та вимогами змагальної діяльності. 
         1.6. Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство освіти і науки України в установленому порядку здійснюють управління діяльністю ДЮСШ незалежно від підпорядкування і форми власності.
         Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником відповідно до чинного законодавства.
         1.7. ДЮСШ надає дітям і підліткам рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають перспективу для спорту вищих досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення.
         1.8. ДЮСШ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про ДЮСШ та власним Статутом.
         1.9. ДЮСШ несе відповідальність перед засновником, суспільством і державою за :
- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;
- безпечні умови навчально-тренувальної діяльності;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами.
Мова навчання і виховання в ДЮСШ визначається Законом України «Про мови в УРСР».
 
2. Організаційно-правові засади діяльності ДЮСШ
         2.1. ДЮСШ є юридичною особою і діє на підставі статуту, що розробляється на основі Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу та затверджується рішенням Новокаховської міської ради. Заклад має свою печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, а також може мати власну атрибутику, рахунки в установах банків або органах державного казначейства.
Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому законодавством.
2.2. ДЮСШ у своїй структурі має відділення з видів спорту футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, бокс. Також можуть бути введені відділення з інших видів спорту у випадку, якщо вони відповідають меті її діяльності.
ДЮСШ повинна мати у штатному розписі не менше, ніж вісім посад тренерів-викладачів, а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонди оплати праці.
У ДЮСШ повинні діяти відділення не менш як з двох видів спорту.
2.3. Відділення з певного виду спорту включає:
- групи початкової підготовки, в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту, забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної і вольової поведінки, опанування вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту;
- групи попередньої базової підготовки, в яких здійснюється підготовка вихованців до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців;
- групи спеціалізованої базової підготовки, до яких залучається оптимальна кількість перспективних вихованців з метою спеціалізованої спортивної підготовки для досягнення ними  високих спортивних результатів;
- групи підготовки до вищих досягнень для забезпечення досягнення вихованцями високих спортивних результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, підготовки резерву до національних збірних команд України.
2.4. ДЮСШ підлягає державній атестації, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Результати державної атестації оприлюднюються у засобах масової інформації.
2.5. ДЮСШ у порядку, встановленому Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту,  надається :
- вища категорія – Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за поданням Республіканського комітету по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
- перша категорія – Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних,  Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту органів місцевого самоврядування (комітету з питань фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради);
- друга категорія – структурними підрозділами з фізичної культури та спорту органів місцевого самоврядування (комітет з питань фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради) за поданням відділу освіти Новокаховської міської ради.
Категорія надається на підставі заяви відділу освіти Новокаховської міської ради та з урахуванням вимог, визначених у додатку до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993, строком на чотири роки. Після закінчення строку категорія підтверджується або змінюється. Якщо ДЮСШ не одержала вищу, першу або другу категорію, вона вважається такою, що не має категорії.
Надання відповідної категорії підтверджується свідоцтвом, форма якого затверджується Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.
         2.6. ДЮСШ має право :
- користуватися пільгами, що передбачені державою;
- визначати форми і засоби організації навчально-тренувального процесу (за погодженням з комітетом з питань фізичної культури та спорту та відділом освіти Новокаховської міської ради);
- визначати контингент учнів;
- спільно із вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами  проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних та фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;
- розвивати власну соціальну базу;
- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.
2.7. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим навчально-тренувальної роботи ДЮСШ встановлюється відповідно до нормативно-правових документів Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства освіти і науки України.
2.8. Утворення, реорганізація та ліквідація ДЮСШ здійснюється в установленому порядку.
 
3. Організація діяльності ДЮСШ
3.1. Навчально-тренувальна та спортивна робота ДЮСШ проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.
Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.
Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.
3.2. Навчальний рік у ДЮСШ починається з 1 вересня.
Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки можна передбачати проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.
3.3. Тривалість навчальної години в ДЮСШ становить 45 хвилин.
Тривалість одного заняття не може перевищувати:
- двох навчальних годин – у групах початкової підготовки;
- трьох навчальних годин – у групах попередньої базової підготовки;
- чотирьох навчальних годин – у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.
3.4. Режим щоденної роботи ДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік її директором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним  договором між адміністрацією ДЮСШ та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету – представниками трудового колективу, що обрані  та уповноважені ним.
У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим її директором.
Адміністрація ДЮСШ створює для вихованців, тренерів-викладачів та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.
3.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної та спортивної роботи установлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту.
3.6. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор ДЮСШ до відділу освіти Новокаховської міської ради до 1 серпня поточного року для затвердження.
Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором ДЮСШ за погодженням з відділом освіти Новокаховської міської ради до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситися в установленому порядку зміни.
Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки і груп підготовки до вищих досягнень погоджуються також зі структурним підрозділом з фізичної культури обласної держадміністрації.
3.7. До ДЮСШ приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом,  які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.
Зарахування до ДЮСШ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять.
Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до ДЮСШ, залежить від специфіки виду спорту та визначається Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.
Переведення вихованців ДЮСШ відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється  після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.
Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ в групах попередньої базової підготовки четвертого і п'ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням зі структурним підрозділом з фізичної культури та спорту обласної держадміністрації. Вихованці можуть перебувати у ДЮСШ до 23 років включно за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації.
3.8. Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових  видів  спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп ДЮСШ, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд спортивної школи протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем ДЮСШ зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.
3.9. У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСШ та навчальним закладом.
Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.
В угоді  зазначаються обов'язки сторін щодо фінансового забезпечення, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із заняттями відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, проведення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.
Директор ДЮСШ за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.
3.10. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку вихованців можуть організовуватися спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах.
3.11. ДЮСШ має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд,  спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем відповідно до норм, затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, та інших нормативних актів.
Тривалість навчально-тренувальних  зборів  становить у групах попередньої базової підготовки не більш як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більш як 150 днів на рік.
Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України, затвердженого  наказом  Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту, та груп підготовки до вищих досягнень, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24  днів  на  місяць, але не більш як 250 днів на рік.
ДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і  відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.
3.12. Організація медичного супроводження підготовки вихованців ДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства охорони здоров’я України.
Лікар або середній медичний працівник ДЮСШ здійснює безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надає першу медичну допомогу вихованцям.
З метою запобігання погіршенню здоров'я вихованців лікар або середній медичний працівник здійснює:
- контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);
- додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;
- контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;
- відсторонення вихованців від занять за станом здоров'я;
- контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;
- контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;
- облік та аналіз нещасних  випадків і травм учнів під час занять.
Робота медичного працівника повинна бути організована відповідно до вимог законодавства.
 
4. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи
4.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ є :
- вихованці;
- тренери-викладачі, медичні працівники та інші фахівці;
- батьки або особи, що їх замінюють;
- директор та його заступники.
4.2. Вихованці ДЮСШ мають право на :
- здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерством освіти і науки України;
- добровільний вибір виду спорту;
- проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
- безпечні та нешкідливі умови для навчання;
- користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою спортивної школи;
- одержання в  установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;
- забезпечення в  установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань, навчально-тренувальних зборів і нарад;
- медичне та фармакологічне обслуговування;
- одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та на інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
- представлення в органах громадського самоврядування ДЮСШ; 

Copyright MyCorp © 2019Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz